Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2021 και τα βάσανά του

Είναι γεγονός ότι λίγο ο κορωνοϊός και λίγο η οικονομική κατάσταση μαζί με την τάση για πολυδιάσπαση στο χώρο των μηχανοκίνητων σπορ έχουν θέσει σε μεγάλη επισφάλεια όχι μόνο το πρόγραμμα που εξήγγειλαν, αλλά και κάθε τι που σχετίζεται με τα μηχανοκίνητα σπορ. Δεν αντιλαμβανόμαστε βέβαια αυτό το υπερβολικά αισιόδοξο σενάριο περί πραγματοποιήσεως του Ακρόπολις. Το Ακρόπολις είναι ένας στόχος πλην όμως οι προϋποθέσεις που απαιτούνται δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστούν. Η βασική προϋπόθεση είναι το οικονομικό μέρος που υπό τις παρούσες συνθήκες χορηγοί δεν υπάρχουν και το κράτος μη…

Περισσότερα