ΤΑΧΙ και φορτηγάκια μολύνουν σοβαρά το περιβάλλον

Η μόλυνση του περιβάλλοντος επιβαρύνεται από τα περισσότερα κυκλοφορούντα οχήματα. Από τη γενίκευση αυτή εξαιρούνται τα οχήματα που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές. Τα υπόλοιπα σε κάποιο μικρό ή μεγάλο βαθμό ενέχονται στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Στον κατάλογο οχημάτων με τη μεγαλύτερη προκαλούμενη μόλυνση βρίσκουμε τα ταξί και τα επαγγελματικά αυτοκίνητα ΙΧ ή ΔΧ που κάνουν καθημερινές εσωτερικές μεταφορές και παραδόσεις εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα, τα ταξί κατέχουν την πρώτη θέση των πιο ρυπογόνων οχημάτων. Απορίας άξιο είναι πως αρκετά από τα ταξί περνούν  ΚΤΕΟ, ακόμα πως αρκετά από αυτά έχουν ληγμένους καταλύτες και…

Περισσότερα